Światowy dzień chorego

W poniedziałek 11 lutego przypada w Kościele wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes na pamiątkę pierwszego objawienia się Maryi św. Bernadecie Soubirous w Lourdes w 1858 r. Od 1993 r. Kościół katolicki 11 lutego obchodzi Światowy Dzień Chorego. Jest to kolejna – obok wielu innych ważnych pomysłów duszpasterskich – niezwykle cenna inicjatywa Jana Pawła II, będąca odzewem na zgłaszane od wielu lat z różnych stron prośby i postulaty, aby przynajmniej jeden dzień w roku poświęcić w sposób szczególny tym, którzy fizycznie i duchowo nie mogą w pełni korzystać z życia i oczekują naszej pomocy i wsparcia oraz ich opiekunom. W odpowiedzi na te głosy Papież Jan Paweł II ustanowił w liście z 13 maja 1992 r. Światowy Dzień Chorego.

W sobotę 15 lutego obchodzimy Parafialny Dzień Chorych. O godz. 11.00 Msza św. w intencji Chorych, Starszych i Zespółu Caritas, następnie na plebanii poczęstunek: kawa, herbata i ciasto. ZAPRASZAM!

W tym roku planujemy zrealizować projekt budowy kamiennej groty maryjnej z figurą Matki Bożej Lourdzkiej i Św. Bernadety z podświetleniem, która zostałaby umieszczona obok Krzyża Misyjnego. Teren wokół Krzyża Misyjnego został już zagospodarowany jesienią 2019 r. Grota powstałaby m.in. w hołdzie Św. Janowi Pawłowi II z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy urodzin i 15 rocznicy śmierci.

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz

Parafialny Dzień Chorych i Seniorów – 16 luty 2019