MAŁŻEŃSTWO

Termin ślubu:

Do uzgodnienia w kancelarii parafialnej.

Protokół małżeński należy spisać przynajmniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. 

Nauki przedślubne w parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie odbędą się w terminie 6-7.04. Spotkania odbywają się w piątek w godzinach 16.00- 20.00 oraz w sobotę w godzinach 9.00-13.00.
 
Inne propozycje: 

Nauki przedmałżeńskie u jezuitów

Nauki przedmałżeńskie w katedrze opolskiej

Nauki przedmałżeńskie w Domu Formacyjnym w Nysie

Poradnia rodzinna:
W kancelarii parafialnej, poniedziałek godz. 17.00-19.00, po uprzednim zapisie.

Dokumenty wymagane do sporządzenia protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej:

• dokumenty tożsamości /dowód osobisty/
• świadectwo Chrztu św. /ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia/
• świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej 
• dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego /ważne są 6 miesięcy od daty wystawienia/

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

1. Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Tam, na trzy miesiące przed ślubem /nie wcześniej/, narzeczeni zgłaszają się do spisania protokołu przedślubnego, przynosząc ze sobą dowody osobiste i wnioski z USC /jeśli jest to ślub tzw. konkordatowy/. Wcześniej niż trzy miesiące przed ślubem, możliwe jest jedynie wstępne ustalenie terminu ślubu.

2. Ślub powinien mieć miejsce w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny. W wyjątkowych sytuacjach, dla słusznych przyczyn, narzeczeni mogą prosić swego ks. proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. W takiej sytuacji zezwolenie, zwane licencją, otrzymują dopiero po wygłoszeniu zapowiedzi, wysłuchaniu nauk przedślubnych i po złożeniu metryk chrztu św.

3. Zapowiedzi głoszone są przez 3 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokółu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

4. Metryki chrztu należy złożyć najlepiej w dniu spisania protokółu przedślubnego, a najpóźniej przy spisaniu akt ślubu lub wystawieniu licencji. Metryka musi nosić świeżą datę wystawienia /nie wcześniejszą niż 3 miesiące do daty ślubu/ i  posiadać adnotację o stanie wolnym.

5. Oboje narzeczeni są zobowiązani do wysłuchania nauk przedślubnych i konferencji w punkcie poradnictwa rodzinnego.

6. Narzeczonych obowiązują 2 spowiedzi przedślubne: pierwsza na początku przygotowań, druga krótko przed zawarciem małżeństwa.

7. Zaświadczenie z USC pozwalające na małżeństwo konkordatowe lub o zawarciu związku w USC narzeczeni dostarczają do parafii w dniu spisania protokołu z datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące do daty zawarcia związku małżeńskiego.

8. Sakrament małżeństwa narzeczeni przyjmują zwykle podczas Mszy św. Jeśli jest to ślub poza Mszą św. należy wcześniej poprosić kapłana o Komunię św.

9. Na robienie zdjęć, filmowanie i nagrywanie podczas ślubu należy uzyskać zezwolenie u ks. proboszcza lub innego kapłana sprawującego liturgię.

10. Przyjęcia ślubne powinny być urządzane z kulturą i godnością.