APOSTOLAT MARGARETKA

6 stycznia 2019 r. został założony w naszej parafii Apostolat Margaretka, do którego należy 7 osób. Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń dla kapłaństwa we współczesnym świecie chcą nieść modlitewną pomoc. Jego istotę stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia. Swoją nazwę Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię /nazwisko/ wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona /nazwiska/osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia. Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą. W naszej parafii Margaretki odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

red. ks. proboszcz