APOSTOLAT MARGARETKA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Margaretka-1-e1593194476463.jpg

6 stycznia 2019 r. został założony w naszej parafii Apostolat Margaretka. W naszej parafii istnieją 2 Margaretki po 7 osób, druga została utworzona 8 marca 2020 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Margaretka-2-e1593194560419.jpg

Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń dla kapłaństwa we współczesnym świecie chcą nieść modlitewną pomoc. Jego istotę stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia. Swoją nazwę Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię /nazwisko/ wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona /nazwiska/osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia. Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą. W naszej parafii Margaretki odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

red. ks. proboszcz