Inwestycja malowania kościoła

DRODZY  PARAFIANIE, ludzie dobrej woli!

Patrząc dzisiaj z perspektywy 40 lat samodzielnego funkcjonowania parafii Św. Urbana w Wędzinie, której jesteśmy członkami /nie tylko w kartotece i na Kolędzie!/, 20 lat od wybudowania nowego kościoła w Wędzinie oraz przyszłorocznej 20 rocznicy jego poświęcenia na chwałę Pana Boga i dla naszego uświęcenia, widząc bardziej to, co szlachetne i pożyteczne w naszej Wspólnocie, znaleźliśmy się w wyjątkowym czasie historii, czego nie możemy teraz zmarnować.

Żywotność każdej parafii budują na pierwszym miejscu ludzie, którzy do niej przynależą mocą Sakramentu Chrztu Św., dalej ich zaangażowanie w budowanie dobra, okazywaną pomoc, szczególnie starszym i chorym oraz dostrzeganie zawsze – co nie jest proste w dzisiejszych czasach – bardziej dobra niż zła w ludziach, ich myśleniu, poglądach i czynach, jak i w coraz szybciej dokonujących się i to na naszych oczach, przemianach społecznych, gospodarczych jak i wyznaniowych na całym świecie, który dzięki internetowi stał się globalną wioską. Oczywiście dzieje się to także przy pomocy różnych duszpasterzy, którzy przewodzą parafii, jej sprawom duszpasterskim i gospodarczym.

Na życie parafialne składają się 2 elementy: duszpasterski i ekonomiczny /gospodarczy/. Nie można nigdy skupiać swojej uwagi tylko na jednym elemencie pomijając drugi, bo wtedy będziemy mieli niepełny obraz funkcjonowania parafii. Program duszpasterski w każdej parafii wyznacza kalendarz liturgiczny na cały rok, czyli święta, uroczystości, tradycje i zwyczaje parafialne oraz uroczystości diecezjalne itp.

Zwróćmy jednak uwagę na ten 2 wymiar – ekonomiczny, który w każdej parafii wygląda inaczej. Inwestycje zrealizowane w parafii w latach 2017-2020 /ok. 180 tys. zł, ostatni rok w pandemii!/ pozytywnie pokazały, że jesteśmy także w stanie sfinansować jedną dużą inwestycję zewnętrznego malowania 3 obiektów parafialnych: kościoła, budynku gospodarczego/wc i plebanii. Wasza ofiarność jak dotąd nie budzi zastrzeżeń, także na szczeblu diecezjalnym i pozwala prawidłowo ekonomicznie funkcjonować /istnieć/ parafii i proboszczowi, który nie umiera z głodu.

Inwestycja malowania kościoła i przylegających do niego innych budynków wymaga zawsze większych nakładów finansowych niż pojedyncze i „drobniejsze” remonty, które po zsumowaniu dają przecież niemałe kwoty.

Dlatego zwracam się do WAS z wielką prośbą, abyście w miarę swoich możliwości dalej wspierali materialnie to przedsięwzięcie, przywołując w pamięci czasy budowy kościoła, ducha ofiarności i mobilizacji tamtych czasów. Jednocześnie nie chcę wprowadzać  żadnych kwot obowiązkowych np. od każdej rodziny, choć taką formę finansowania dużych inwestycji stosują niektóre parafie. Ufam jednak, że nasz kościół po malowaniu z zewnątrz odzyska znowu swój pierwotny urok i piękno, na chwałę Pana Boga i naszej radości, że będzie dostojną wizytówką parafii i perełką całej okolicy na kolejne lata. Bóg Zapłać za dotychczasową ofiarność, licząc na zrozumienie i pozytywny odbiór mojej prośby.

Jeśli uznacie za WŁAŚCIWE, to zawsze można ofiarować WIĘCEJ dla swojego kościoła i parafii, ale to zależy już tylko od WAS...         

JEŚLI NIE TERAZ, TO KIEDY?

Z wyrazami szacunku i uznania

ks. Adam Jankowski, proboszcz

i Parafialna Rada Duszpasterska

1 kosztorys ofertowy prac malarskich wykonała Firma Poloczek z Łowkowic k. Kluczborka /dostępny w gablotce i gazetce/.

2 kosztorys wykona firma Kowalik z Kosorowic k. Opola.

wieża kościoła – luty 2021 r.

wieża kościoła – strona zachodnia
budynek gospodarczy/wc/garaż
Kościół – strona zachodnia
plebania wybudowana w latach 1958-1963
wieża w środku