PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Parafialny Zespół Caritas tworzą:

  1. Krystyna Chmiel /przewodnicząca/
  2. Urszula Huć
  3. Irena Kowalczyk
  4. Jadwiga Lesik
  5. Irena Loose

ROK 2020

21 marca w Klubie na Kowiu odbędzie się wielkopostne spotkanie Zespołów Caritas 2 dekanatów: Gorzów Śląski i Olesno. Zespół przygotuje poczęstunek dla ok. 50 osób.

15 lutego odbył się Parafialny Dzień Chorych i Seniorów. O godz. 11.00 Msza św. w intencji chorych, starszych i Zespołu Caritas oraz poczęstunek na plebanii przygotowany przez Caritas.

2 lutego Zespół Caritas przygotował na plebanii poczęstunek dla 20-osobowego chóru męsko-żeńskiego CANTAMUS DEO z parafii Ducha Św. w Krapkowicach-Otmęcie, która wystąpił w koncertem kolęd w kościele.

12 stycznia Zespół Caritas przygotował w Klubie na Kowiu poczęstunek dla 50-osobowej orkiestry dętej z parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach, która wystąpiła w koncertem kolęd w kościele parafialnym.

ROK 2019

6 i 7 grudnia Caritas włączyła się do przedświątecznej zbiórki żywności dla osób potrzebujących w parafii: TAK – POMAGAM w moim sklepie /sklep Ania w Wędzinie/.

10 listopada z okazji wspomnienia św. Marcina Caritas zorganizowała akcję charytatywną ROGALE ŚW. MARCINA, które Parafianie mogli nabyć wychodząc z Mszy św. /250 szt./. Akcja charytatywna wsparła przy-gotowanie paczek świątecznych dla chorych parafian.

29 i 30 marca Caritas włączyła się także do świątecznej zbiórki żywności dla osób potrzebujących: TAK – POMAGAM w moim sklepie /sklep Ania w Wędzinie/.

16 lutego odbył się Parafialny Dzień Chorych i Seniorów. W programie była: m.in. Msza św. w intencji osób chorych, starszych i ich opiekunów oraz Zespołu Caritas, po Mszy św. poczęstunek na plebanii przygotowany przez Caritas. Gościem była Siostra Zakonna Bogumiła ze Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Sierakowie Śląskim, która przybliżyła charyzmat zgromadzenia i postać św. Zygmunta Gorazdowskiego, założyciela zgromadzenia.

ROK 2018

16 grudnia odbył się kiermasz adwentowy. Caritas rozprowadzała pierniki świąteczne – cel akcji był charytatywny.

7 i 8 grudnia Caritas włączyła się do przedświątecznej zbiórki żywności dla osób potrzebujących w parafii: TAK – POMAGAM w moim sklepie /sklep Ania w Wędzinie/.

11 listopada z okazji wspomnienia św. Marcina Caritas zorganizowała kolejną akcję charytatywną ROGALE ŚW. MARCINA, które Parafianie i Goście mogli nabyć wychodząc z Mszy św. Wystarczyło dla wszystkich! /300 szt./. Akcja charytatywna wsparła przygotowanie paczek świątecznych dla osób potrzebujących w naszej parafii oraz przygotowanie parafialnego DNIA CHOREGO w 2019 r.

14 października odbyła się 18 Dzień Papieski ku czci i pamięci Św. Jana Pawła II pod hasłem Promieniowanie OjcostwaDzień Papieski miał również wymiar parafialny. Po Mszach św. /już po Mszy św. fatimskiej w sobotni wieczór/ Zespół CARITAS po raz pierwszy rozprowadzał Kremówki Papieskie /300 szt./. Cel tej akcji był CHARYTATYWNY. Dzięki środkom zostaną przygotowane paczki świąteczne dla osób potrzebujących. 

25 maja w święto patrona kościoła i parafii – Św. Urbana, parafialna Caritas razem z Radą Sołecką Sołectwa Wędzina przygotowała poczęstunek /kawa, ciasto/ dla Parafian, który odbył się pod namiotem ustawionym w ogrodzie koło plebanii. 

9 i 30 marca Caritas włączyła się do świątecznej zbiórki żywności dla osób potrzebujących: TAK – POMAGAM w moim sklepie /sklep Ania w Wędzinie/.

ROK 2017

19 listopada Caritas zorganizowała akcję charytatywną ROGALE ŚW. MARCINA, które były rozprowadzane przed kościołem po niedzielnych Mszach św. /100 szt./.

Zespół Caritas chętnie włącza się w coroczne 2 akcje przedświąteczne zbiórki żywności TAK – POMAGAM w moim sklepie organizowanej przez Caritas Polska we współpracy z diecezjalnymi Caritas.

Przez wiele lat Parafialna Caritas była aktywna i brała udział w programach przekazywania żywności z UE dla najuboższej ludności oraz organizowała pomoc dla osób indywidualnych będących w potrzebie.

 

Stacja Opieki
Pielęgniarska Opieki Długoterminowa
42-793 Ciasna, Sieraków Śl., Al. Parkowa 1
Tel: 34/ 353 51 08

Caritas Diecezji Opolskiej