RÓŻE RÓŻAŃCOWE

REGULAMIN ŻYWEGO RÓŻAŃCA

1. Obowiązkiem każdego członka Żywego Różańca jest codzienne odmawianie jednej Tajemnicy Różańca, poprzedzone jej rozważaniem.
2. Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić Maryję i rozszerzać jej cześć przez naśladowanie jej cnót, przykładem życia i działalnością apostolską /pomoc w parafii, ofiarowanie cierpienia, zachęcanie innych osób, aby przystąpiły do wspólnoty/.
3. Róża Różańcowa składa się z 20 osób. Troska o jej pełny skład, utrzymanie łączności między Różą, a Kapłanem-Opiekunem, dostarczanie Tajemnic nieobecnym na wymianie oraz otaczanie miłością chorych członków – to główne zadania przewodniczącego Róży czyli zelatorki lub zelatora.
4. Wymiana tajemnic odbywa się zasadniczo jeden raz w miesiącu, albo przez losowanie albo w porządku kolejnym. Nierzadko też, zgodnie z lokalnym zwyczajem parafii, wymiana dokonuje się rzadziej i w innej formie.
5. Godnym szacunku zwyczajem jest ofiarowanie Mszy św. w intencji członków Róży oraz udział członków Żywego Różańca w pogrzebie zmarłego członka Róży, w modlitwie o spokój jego duszy oraz zamówienie Mszy św. w jego intencji.

RÓŻE RÓŻAŃCOWE ŻEŃSKIE:

  1. Róża Różańcowa Marii Leschik /20/
  2. Róża Różańcowa Agnieszki Kaczmarzyk /20/
  3. Róża Różańcowa Haliny Wicher /20/
  4. Róża Różańcowa Magdaleny Jonek /20/
  5. Róża Różańcowa Marii Wieczorek /19/
  6. Róża Różańcowa Marii Chmiel /16/

RÓŻE RÓŻAŃCOWE MĘSKIE:

  1. Róża Różańcowa Ryszarda Chmiel /20/
  2. Róża Różańcowa Bernarda Sklorz /19/

W 2018 r. niektóre Róże Różańcowe zostały skompletowane.

ks. proboszcz