RÓŻE RÓŻAŃCOWE

W 2018 r. i 2019 r. niektóre Róże Różańcowe zostały skompletowane. W przygotowaniu jest roczny grafik miesięcznej zmiany tajemnic różańcowych oraz modlitewnik dla każdego członka róży z rozważaniami wszystkich 20 tajemnic modlitwy różańcowej. Miesięczna zmiana tajemnic 8 róż różańcowych /156 os./ rozpocznie się 1 marca 2020 r.

ks. proboszcz

REGULAMIN ŻYWEGO RÓŻAŃCA

1. Obowiązkiem każdego członka Żywego Różańca jest codzienne odmawianie jednej Tajemnicy Różańca, poprzedzone jej rozważaniem.
2. Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić Maryję i rozszerzać jej cześć przez naśladowanie jej cnót, przykładem życia i działalnością apostolską /pomoc w parafii, ofiarowanie cierpienia, zachęcanie innych osób, aby przystąpiły do wspólnoty/.
3. Róża Różańcowa składa się z 20 osób. Troska o jej pełny skład, utrzymanie łączności między Różą, a Kapłanem-Opiekunem, dostarczanie Tajemnic nieobecnym na wymianie oraz otaczanie miłością chorych członków – to główne zadania przewodniczącego Róży czyli zelatorki lub zelatora.
4. Wymiana tajemnic odbywa się zasadniczo jeden raz w miesiącu, albo przez losowanie albo w porządku kolejnym. Nierzadko też, zgodnie z lokalnym zwyczajem parafii, wymiana dokonuje się rzadziej i w innej formie.
5. Godnym szacunku zwyczajem jest ofiarowanie Mszy św. w intencji członków Róży oraz udział członków Żywego Różańca w pogrzebie zmarłego członka Róży, w modlitwie o spokój jego duszy oraz zamówienie Mszy św. w jego intencji.

RÓŻE RÓŻAŃCOWE ŻEŃSKIE:

  1. Róża Różańcowa Marii Leschik /20/
  2. Róża Różańcowa Agnieszki Kaczmarzyk /20/
  3. Róża Różańcowa Haliny Wicher /20/
  4. Róża Różańcowa Magdaleny Jonek /20/
  5. Róża Różańcowa Marii Wieczorek /20/
  6. Róża Różańcowa Marii Chmiel /16/

RÓŻE RÓŻAŃCOWE MĘSKIE:

  1. Róża Różańcowa Ryszarda Chmiel /20/
  2. Róża Różańcowa Bernarda Sklorz /20/