DUCHOWA ADOPCJA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie duchowa-adopcja.jpg

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej /Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo/ oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. Poprzedza ją przyrzeczenie, które składa się np. w swojej parafii. Można również podjąć duchową adopcję prywatnie.

Formuła przyrzeczenia

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony/a/ pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja, /imię i nazwisko/ postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia … biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca i według uznania podjąć postanowienie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie duchowa_adopcja.jpg

W naszej parafii od Roku Jubileuszowego 2000 kilkanaście osób każdego roku dobrowolnie podejmuje Duchową Adopcję. W poniedziałek 25 marca 2019 r. na Mszach św. o godz. 7.00 i 18.00 odbył się uroczysty obrzęd rozpoczęcia Duchowej Adopcji, który trwa 9 miesięcy do Wigilii Bożego Narodzenia. Do tego dzieła włączyło się 12 osób.

ks. proboszcz