CHRZEST

Termin przyjęcia sakramentu chrztu św. zgłaszają rodzice dziecka u ks. proboszcza w kancelarii parafialnej.

Wymagane dokumenty
• świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
• dokumenty tożsamości rodziców
• zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
• dane rodziców chrzestnych /imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania/

Rodzice chrzestni
Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:
• mieli ukończony 16 rok życia
• sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia /chrzest, eucharystia, bierzmowanie/
• prowadzili życie zgodne z wiarą.

Każdy, kto został poproszony o bycie ojcem chrzestnym lub matką chrzestną powinien zgłosić się osobiście w swojej parafii miejsca zamieszkania i poprosić o zaświadczenie, że takiej godności może się podjąć.

Świadectwo chrztu należy odebrać osobiście. Jeżeli z ważnych przyczyn sam zainteresowany nie może osobiście odebrać świadectwa chrztu, może to zrobić osoba przez niego upoważniona za okazaniem upoważnienia i kopii dowodu osobistego osoby zainteresowanej.