Kancelaria parafialna czynna jest w tygodniu po każdej Mszy św. W razie wezwania z sakramentem namaszczenia chorych lub zgłoszenie pogrzebu swoich bliskich zmarłych z rodziny również poza czasem kancelarii. W kancelarii parafialnej możemy otrzymać zaświadczenia /metrykę chrztu św., zaświadczenie dla rodziców chrzestnych, zgłosić dziecko do sakramentu chrztu św./roczek, odbyć naukę przedchrzcielną, zgłosić i ustalić datę ślubu, sporządzić protokół przedślubny, zgłosić i ustalić termin pogrzebu itp./. Możemy też zamówić intencje Mszy św. polecając Bożej Opatrzności sprawy życia codziennego dla siebie i swoich bliskich jak: jubileusze małżeńskie i rodzinne, rocznice urodzin oraz wypraszając Boże Miłosierdzie i życie wieczne dla swoich zmarłych z rodziny i pokrewieństwa /także telefonicznie/. Kancelaria to również miejsce, gdzie odbywają się ważne rozmowy duszpasterskie z kapłanem dotyczące życia małżeńskiego, rodzinnego, zawodowego, społecznego, również parafialnego czy osobistego konkretnego członka parafialnej wspólnoty.

RADOSNEGO DAWCĘ MIŁUJE BÓG

Nie mamy cennika za posługi religijne i zaświadczenia uzyskane w kancelarii parafialnej. Przyjmowane są ofiary wg sumienia i możliwości ofiarodawców. BÓG ZAPŁAĆ.