Drogiemu Przyjacielowi ks. Adamowi Jankowskiemu w dowód życzliwości oraz kapłańskiej wdzięczności szczerze oddany ks. Prałat Zygmunt Lubieniecki. Takie wymowne zdanie będące piękną dedykacją, wpisał ks. Prałat Zygmunt w najnowszej publikacji pt. „A jednak serce…”, gdzie zamieścił kilkanaście jakże wzruszających wierszy mówiących o Jego doświadczeniach cierpienia i swoistego rodzaju „przejściu ze śmierci do życia” w pierwszych tygodniach feralnego listopada 2015 r.

Poniżej życiorys ks. Prałata Zygmunta Lubienieckiego, wieloletniego proboszcza Parafii św. Józefa w Opolu.

KS. PRAŁAT ZYGMUNT LUBIENIECKI, ur. 16.02.1949 r. w Opolu. W 1974 r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie-Opolu. Po święceniach pracował jako wikariusz i duszpasterz akademicki w Zabrzu, Gliwicach i Raciborzu. Obronił prace naukowe: a) magisterską: „Zagadnienie sensu życia w literaturze filizoficzno-teologicznej” (KUL Lublin 1981 r.), b) licencjacką: „Chrześcijański wymiar sensu życia” (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1986 r.) oraz doktorską: „Pytanie o sens życia jako problem Boga dzisiaj” (PWT Wrocław 1989 r. – promotor Ks. Abp Alfons Nossol). W latach 1982-1991 był proboszczem w Jarnołtówku. Od 1989 r. Sędzia Sądu Biskupiego w Opolu. Od 1991 r. był proboszczem Parafii św. Józefa w Opolu pełniąc ten urząd do 25 sierpnia 2020 r. W 2014 r. ks. Prałat obchodził Jubileusz 40-lecia święceń kapłańskich i Jubileusz 65-lecia urodzin. 1 stycznia 2015 r. ks. biskup Andrzej Czaja powołał Kapitułę odnowy katedry opolskiej. Przewodniczącym Kapłańskiej Kapituły został ks. Prałat Zygmunt Lubieniecki, który pochodzi z parafii katedralnej. We wrześniu 2016 r. ks. Prałat obchodził Srebrny Jubileusz 25-lecia pełnienia funkcji proboszcza Parafii pw. św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach. Pod koniec sierpnia 2020 r. ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę po 29 latach proboszczowania w szczepanowickiej parafii i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Opolu.

red. AJ

Za pomoc

w odnowie opolskiej katedry,

w organizowaniu wigilii dla bezdomnych,

w budowie Szczepanowickiego Betlejem,

w upiększaniu naszego kościoła św. Józefa,

w budowaniu naszej wspólnoty parafialnej,

w organizowaniu imprez dobroczynnych,

za wsparcie naszej opolskiej „ODRY”

za obecność i modlitwę w czasie choroby

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!

Ks. Zygmunt Lubieniecki