KAPŁAŃSTWO

Czym jest sakrament Święceń?

Święceniami są: biskupstwo, prezbiterat i diakonat. Przez ten sakrament  niektórzy spośród wiernych, naznaczeni w nim niezatartym znamieniem, są ustanawiani świętymi szafarzami; są oni mianowicie konsekrowani i przeznaczeni ażeby wypełniając zadania nauczania, uświęcania i kierowania – byli pasterzami Ludu Bożego.

Jak wygląda formacja do kapłaństwa?

Tak jak kiedyś apostołów, tak i dziś, Pan Jezus powołuje tych, których sam zechce. Czasem na rozeznanie, czy mam powołanie, i czy chcę iść za jego głosem jest 6 lat formacji seminaryjnej. Klerycy przez cały ten okres studiują teologię, a jednocześnie postępują na drodze odczytywania woli Bożej. Przez modlitwę, naukę, pracę fizyczną starają się odczytywać Boże wezwanie i odpowiadać na nie otwartym sercem.

Etapy formacji seminaryjnej wyznaczają kolejno przyjmowane posługi. Na trzecim roku klerycy przyjmują pierwszą z nich, jest nią lektorat. Lektor odczytuje Słowo Boże, może też pełnić funkcję kantora czy psałterzysty.  Na czwartym otrzymuje się posługę akolitatu. Z nią związane jest również przyjęcie stroju duchownego czyli sutanny. Akolita jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej, asystuje przy ołtarzu, zanosi chorym Najświętszy Sakrament.

Pierwszym stopniem święceń jest diakonat, udzielany pod koniec piątego roku. Diakon Do diakona należy uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu.

Kolejnym stopniem święceń jest prezbiterat. Podczas święceń prezbiteratu biskup przyzywa mocy Ducha Świętego, aby spoczęła na kandydacie do święceń. Wyciska ona na tym człowieku nieusuwalną pieczęć, która pozostanie z nim na zawsze. Jako współpracownik swojego biskupa  prezbiter będzie głosić słowo Boże, sprawować sakramenty, a przede wszystkim j celebrować świętą  Eucharystię.

Pełnią sakramentu święceń jest episkopat, czyli biskupstwo. Urząd biskupa jest właściwym urzędem pasterskim w Kościele, ponieważ pochodzi od pierwszych świadków Jezusa, od apostołów, i stanowi kontynuację ustanowionego przez Chrystusa urzędu pasterskiego apostołów.

Co służy pomocą w rozeznawaniu powołania?

Bardzo pomocnym w rozeznawaniu czy „mam” powołanie jest  częsta modlitwa do Ducha Świętego oraz regularna spowiedź, najlepiej u stałego spowiednika.

Wspólnota Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego organizuje ponadto wiele tzw. Akcji powołaniowych: rekolekcje dla maturzystów (na przełomie lutego/marca każdego roku), Dzień Otwartych Drzwi /ostatnia sobota kwietnia/, Niedziela Dobrego Pasterza /IV niedziela okresu wielkanocnego/.