HISTORIA POWSTANIA OSP WĘDZINA

OSP Wędzina powstała w 1924 r. z inicjatywy mieszkańców wsi. Na jej wyposażeniu była bryczka konna ze sprzętem gaśniczym, która po generalnym remoncie w 1992 r. brała udział w licznych zawodach m.in. w Zawodach Sikawek Konnych w Szemrowicach na Górnym Śląsku. W 1994 r. ze składek miejscowej społeczności zostaje ufundowany dla jednostki sztandar. W kolejnych latach strażacy zakupują ze środków własnych samochód pożarniczy Żuk, beczkę o poj. 3,5 tys. litrów z motopompą zainstalowaną na przyczepie, którą ciągnął traktor. Obecnie na wyposażeniu jest samochód VW LT/35 z agregatem pompowym i linią szybkiego natarcia, pilarki, agregat prądotwórczy i aparaty powietrzne. Jednostka posiada system selektywnego wywoływania. W najbliższych planach ochotników z Wędziny jest rozbudowa remizy oraz doposażenie strażaków w sprzęt i umundurowanie. Dzisiaj jednostka liczy 20 osób, w tym 2 dziewcząt i 10 chłopców w MDP, którzy zdobywają laury w licznych zawodach.

Skład Zarządu OSP: Ł. Roj /prezes/, J. Kubosz /naczelnik/, R. Wilkosz /wiceprezes/, P. Kuliberda /gospodarz, z-ca naczelnika/.           

/Z Kroniki OSP woj. śląskiego 2018 r./

W piątek 3 maja 2019 r. obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. W naszej parafii o godz. 10.00 została odprawiona Msza św. w intencji żyjących i zmarłych Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wędzinie i ich Rodzin w 25 rocznicę nadania sztandaru i 95 rocznicy powstania OSP w Wędzinie z obrzędem poświęcenia trzech odnowionych sztandarów, m.in. strażackiego. Wszystkim Strażakom z okazji Ich święta życzę błogosławieństwa Bożego, zdrowia i opieki św. Floriana. Strażak zawsze spieszy z odwagą ratując dobytek, mienie i ludzkie życie. BÓG ZAPŁAĆ za pomoc, szczególnie posługi przy sztandarze strażackim i baldachimie na parafialnych uroczystościach!

ks. proboszcz

OSP Wędzina /3.05.2019 r./

nowy sztandar ufundowany przez OSP /3.05.2019 r./

wóz strażacki

gminne zawody strażackie na boisku

/1.07.2018 r./