Święto Trzech Króli

Obchodzona 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana świętem Trzech Króli to jedno z najstarszych świąt w Kościele. Mędrcy szukający Chrystusa pokazują nam, że człowiek w życiu potrzebuje czegoś więcej niż tylko zaspokojenia podstawowych potrzeb. Człowiek szuka Emmanuela, zapowiadanego przez proroka Izajasza, Boga z nami, Boga bliskiego, który zniża się do nas i staje jednym z nas. Uroczystość Objawienia Pańskiego to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom.

Na zakończenie Mszy św. błogosławieństwo kredy, kadzidła i mirry.

C + M + B 2021

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz