40 lat minęło jak 1 dzień…

W piątek 1 stycznia br. Wędzina obchodziła 40 rocznicę ustanowienia samodzielnej parafii, w piątek 8 stycznia br. ks. Proboszcz obchodzi 40 rocznicę urodzin.

W niedzielę 10 stycznia o godz. 15.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji żyjących i zmarłych Parafian, Budowniczych kościoła i Dobrodziejów z ok. 40 rocznicy urodzin ks. Proboszcza oraz za żyjących i zmarłych z rodziny i pokrewieństwa.

Bóg Zapłać Parafialnej Radzie Duszpasterskiej za ofiarowanie bukietu róż, które zostały ustawione w prezbiterium kościoła, również Ministrantom i Scholi za życzenia i kwiaty oraz orkiestrze z Borek Wielkich za uświetnienie liturgii Mszy św.

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz

Chrzest Jezusa Chrystusa – w chrześcijaństwie święto zamykające okres świętowania Bożego Narodzenia, choć w polskiej  i litewskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki. Święto Chrztu Pańskiego przypada w niedzielę po Objawieniu Pańskim /Trzech Królach/ – w tym roku 10 stycznia.

Każdego roku liturgicznego okres Bożego Narodzenia kończy się Świętem Chrztu Pańskiego. Kościół celebruje w tym dniu przyjęcie chrztu przez samego Jezusa z rąk Jana Chrzciciela. Jezus, będąc już dorosłym mężczyzną, w wieku 30 lat, poddaje się tradycyjnemu rytuałowi chrztu udzielonego przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan, by nadać mu w swoim czasie całkowicie innego, zbawczego znaczenia. Zostanie ono bowiem wypełnione treścią podczas Jego zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania, dając tym samym każdemu z nas dostęp do tego zbawienia. Rzeczywiście, teologia uczy, że chrzest gładzi grzechy, ten pierworodny, ale i wszystkie dotychczas popełnione, mocą zbawczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Chrzest daje nam w ten sposób udział w tych zbawczych wydarzeniach paschalnych Zbawiciela wyposażając tego, który go przyjmuje w konieczną do tego łaskę. W ten sposób chrzest otwiera również bramy Kościoła, instytucji zbawczej Jezusa Chrystusa, która szafuje sakramentami i pozwala korzystać z tych środków zbawienia. Chrzest Chrystusa wprowadza nas tym samym w tajemnicę chrztu każdego z nas.