Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie panorama.jpg

Historia Parafii pw. św. Urbana

w Wędzinie

Parafia św. Urbana w Wędzinie wyodrębniła się 1 stycznia 1981 r. z Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Sierakowie Śląskim. Mieszkańcy Wędziny już w 1902 r. zabiegali o własny kościół. W 1867 r. Wędzina liczyła 1104 mieszkańców i była największą spośród innych miejscowości należących do parafii sierakowskiej obok Molnej, Jeżowej, Ponoszowa i Sierakowa /w 2020 r. Wędzina liczy 440 mieszkańców/.

W 1902 r. wbrew stanowisku kurii wrocławskiej, która nie zezwoliła na wybudowanie w Wędzinie kaplicy /daleka droga do kościoła w Sierakowie/, miejscowy rolnik Jan Hadzik wybudował na własnym gruncie i własnym kosztem kaplicę /9 m długa i 5 m szeroka/ poświęconą 4.10.1908 r. przez ks. Roberta Musioła, proboszcza w Sierakowie /1906-1939/. Kaplica została rozbudowana w 1946 r. staraniem ks. Wiktora Bernaischa. 14 marca 1946 r. ks. Bernaisch odprawił w Wędzinie pierwszą Mszę św. i pozostał na miejscu jako lokalista. Oczekując na wyremontowanie swojego domu mieszkał tymczasowo u gospodarza Antoniego Hadzika. Pod kierownictwem pierwszego lokalisty w Wędzinie powiększono wówczas w znacz­nej mierze kaplicę przydrożną. Los lokalistom wędzińskim niezbyt jednak sprzyjał. Jeden z następców ks. Bernaischa w Wędzinie ks. Wiktor Böhm na skutek denuncjacji i oskarżeń ze strony własnych parafian został aresztowany i skazany. Stary budynek celny skonfiskowano, a lokalista odtąd znowu zamieszkał na probostwie w Sierakowie. Dopiero za czasów ks. Rajmunda Kocybika /1954-58/ pomyślano ponownie o zupełnym usamo­dzielnieniu się Wędziny. Powodowany tym ks. dziekan Rolnik wystosował odpowiednią prośbą do Kurii opolskiej 10 stycznia 1957 r. Jednak ta jak i ponowna z 5 sierpnia 1957 r. spotkały się z odmową.

Obecny nowy kościół wybudowano w latach 1996-2002, został poświęcony 15.09.2002 r. przez ówczesnego biskupa pomocniczego diecezji opolskiej ks. biskupa Jana Kopca. W niedzielę 17.09.2017 r. parafia obchodziła 15 rocznicę poświęcenia nowego kościoła. Na uroczystość kiermaszową zostały wydane pamiątkowe widokówki w kolorowej szacie graficznej ze zdjęciami kościoła parafialnego dla parafian. Sumie kiermaszowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Zygfryd Flak, budowniczy nowego kościoła. Parafia św. Urbana w Wędzinie należy do dekanatu Olesno w diecezji opolskiej, ale znajduje się w granicach woj. śląskiego /Gmina Ciasna, Powiat Lubliniec/.

Adres: Rzymskokatolicka Parafia św. Urbana w Wędzinie, ul. Lompy 22a, 42-793 Ciasna

Telefon: +48 34 353 82 69

E-mail: kontakt@parafiawedzina.pl

Strona www: parafiawedzina.pl

Liczba mieszkańców wg US: 618

Msze św. niedzielne: 8.00, 10.00

Msze św. w tygodniu: 7.00, 18.00, 17.00 /w okresie jesienno-zimowym/

Nieszpory niedzielne: 14.30, w okresie letnim po Mszy św. o godz. 10.00

Nabożeństwa: różaniec w październiku: 17.00, majowe w maju: 18.30

Nabożeństwa fatimskie: od maja do października: 18.00

Odwiedziny chorych: I soboty miesiąca: 9.00

Placówki oświatowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim /Filia w Wędzinie/

Kapłani pracujący po 1945 r.:

  1. Ks. Alojzy Muszalik /1967-1987/, pochowany na cmentarzu w Wędzinie
  2. Ks. Antoni Król /1987-1993/
  3. Ks. Zygfryd Flak /1993-2011/
  4. Ks. Andrzej Góra /2011-2013/
  5. Ks. Rafał Rusin /2013-2017/
  6. Ks. Adam Jankowski /od 2017/
Relikwie ołtarzowe Św. męczenników Januarego i Św. Seweryna
Dawny kościół
Dawny kościół
Nowy kościół
Nowy kościół