SZKAPLERZ MATKI BOŻEJ

16 lipca Kościół wspomina Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel, czyli Szkaplerzną. Szkaplerz karmelitański NMP z Góry Karmel jest ściśle związany z historią i duchowością Zakonu Karmelitańskiego. Według tradycji Matka Boża objawiła się św. Szymonowi Stock, Generałowi Zakonu Karmelitańskiego w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. i powiedziała: Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twojego Zakonu. Kto w nim umrze nie dozna ognia piekielnego. Przywileje i łaski Szkaplerza św. były potwierdzone wielokrotnie przez papieży: Klemensa VII, Piusa V, Grzegorza XIII, Pawła V, Klemensa X, a nabożeństwo szkaplerzne polecali wiernym: Pius XI, Pius XII, Paweł VI i Jan Paweł II. Istotę nabożeństwa szkaplerznego stanowi oddanie się Chrystusowi na wzór Maryi przez poświęcenie się na Jej służbę, życie w zjednoczeniu z Nią i naśladowanie Jej cnót. W naszej parafii jest kilka osób, które od Misji Świętych w 2015 r. noszą szkaplerz karmelitański

Znaczenie duchowe szkaplerza

red. ks. proboszcz