Światowy Dzień Chorych

11 lutego obchodzimy w Kościele wspomnienie Matki Bożej Lurdzkiej, Uzdrowienie chorych i cierpiących. To Światowy Dzień Chorych, który ustanowił 11 lutego 1992 r. Św. Jan Paweł II. Odtąd Dzień Chorych wpisał się już na stałe do kalendarza liturgicznego Kościoła.

Społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić to skutecznie będąc ożywione miłością braterską – napisał papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Chorego. Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Chorego są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Ojciec Święty zauważył w Orędziu, że doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bezradność, a jednocześnie wrodzoną potrzebę drugiego człowieka. Uświadamiamy sobie bardziej naszą zależność od Boga i doświadczamy, że nie mamy ostatecznego wpływu na nasze zdrowie. Choroba budzi pytanie o sens życia, które w wierze skierowane jest do Boga: pytanie, które szuka nowego zrozumienia dla tajemnicy egzystencji, a które nie od razu można odnaleźć.

Pod koniec 2020 r., w czasie pandemii, zamętu i niepokoju, dzięki zrozumieniu, dobrej woli oraz niemałych środków finansowych Parafian, udało się wybudować kamienną GROTĘ ku czci Matki Bożej Lurdzkiej – Uzdrowienie Chorych. Grota maryjna znajduje się obok krzyża misyjnego, od strony zachodniej kościoła. Obecnie jest na etapie wykończenia /montaż furtki i płyty pamiątkowej/, a jej poświęcenie będzie na wiosnę 2021 r.

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz

furtka ozdobna z nierdzewki
granitowa płyta pamiątkowa z napisem

Osoby zaangażowane w powstanie groty:

  1. Klaudiusz Pawelczyk /Wachów/
  2. Ryszard Chmiel /Wędzina/
  3. Grzegorz Gruca /Wędzina/
  4. Szczepan Boboń /Borki W./
  5. Jerzy Gajek /Borki W./
  6. Marek Kosytorz /Sieraków Śl./