Tydzień Ekumeniczny

Pod hasłem Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc zaczerpniętym z Ewangelii św. Jana, od 18 do 25 stycznia obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Choć w wymiarze ograniczonym z powodu pandemii, także w tym roku wierni różnych wyznań spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach i wysłuchają homilii przedstawicieli innych Kościołów ze względów sanitarnych odbędzie się mniej nabożeństw ale będą one organizowane w większych kościołach, tak, żeby mogło w nich uczestniczyć więcej osób – powiedział KAI ks. Sławomir Pawłowski SAC, sekretarz Rady ds. Ekumenizmu KEP. Niektóre wydarzenia będą transmitowane online, a poza tym każdy z nas może też modlić się indywidualnie – zachęca duchowny.

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz

Śp. Jerzy Gaida

Z żalem i smutkiem informuję, że w niedzielę 17 stycznia br., zmarł nasz Parafianin, mieszkaniec Kowia, Śp. JERZY GAIDA, lat 72. Należał do Róży Różańcowej B. Sklorz. Modlitwy różańcowe: w poniedziałek i wtorek o godz. 17.30 w kościele, pogrzeb w środę 20 stycznia: różaniec o godz. 12.30 w kaplicy na cmentarzu, Msza św. pogrzebowa-żałobna o spokój Jego duszy ok. godz. 13.20 w kościele.

Wieczny odpoczynek...

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz

Śp. Paweł Paprotny

Z żalem i smutkiem informuję, że w poniedziałek 11 stycznia br. zmarł nasz Parafianin Śp. PAWEŁ PAPROTNY, lat 78, mieszkaniec Kowia ul. Muzealna. Modlitwy różańcowe: we wtorek i w środę godz. 17.45 w kościele. Uroczystości pogrzebowe w czwartek 14 stycznia: godz. 12.30 modlitwa różańcowa w kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu, godz. 13.00 rozpoczęcie obrzędów, ok. godz. 13.20 Msza św. żałobna-pogrzebowa w kościele i pochówek na cmentarzu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz

40 lat minęło jak 1 dzień…

W piątek 1 stycznia br. Wędzina obchodziła 40 rocznicę ustanowienia samodzielnej parafii, w piątek 8 stycznia br. ks. Proboszcz obchodzi 40 rocznicę urodzin.

W niedzielę 10 stycznia o godz. 15.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji żyjących i zmarłych Parafian, Budowniczych kościoła i Dobrodziejów z ok. 40 rocznicy urodzin ks. Proboszcza oraz za żyjących i zmarłych z rodziny i pokrewieństwa.

Bóg Zapłać Parafialnej Radzie Duszpasterskiej za ofiarowanie bukietu róż, które zostały ustawione w prezbiterium kościoła, również Ministrantom i Scholi za życzenia i kwiaty oraz orkiestrze z Borek Wielkich za uświetnienie liturgii Mszy św.

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz

Chrzest Jezusa Chrystusa – w chrześcijaństwie święto zamykające okres świętowania Bożego Narodzenia, choć w polskiej  i litewskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki. Święto Chrztu Pańskiego przypada w niedzielę po Objawieniu Pańskim /Trzech Królach/ – w tym roku 10 stycznia.

Każdego roku liturgicznego okres Bożego Narodzenia kończy się Świętem Chrztu Pańskiego. Kościół celebruje w tym dniu przyjęcie chrztu przez samego Jezusa z rąk Jana Chrzciciela. Jezus, będąc już dorosłym mężczyzną, w wieku 30 lat, poddaje się tradycyjnemu rytuałowi chrztu udzielonego przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan, by nadać mu w swoim czasie całkowicie innego, zbawczego znaczenia. Zostanie ono bowiem wypełnione treścią podczas Jego zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania, dając tym samym każdemu z nas dostęp do tego zbawienia. Rzeczywiście, teologia uczy, że chrzest gładzi grzechy, ten pierworodny, ale i wszystkie dotychczas popełnione, mocą zbawczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Chrzest daje nam w ten sposób udział w tych zbawczych wydarzeniach paschalnych Zbawiciela wyposażając tego, który go przyjmuje w konieczną do tego łaskę. W ten sposób chrzest otwiera również bramy Kościoła, instytucji zbawczej Jezusa Chrystusa, która szafuje sakramentami i pozwala korzystać z tych środków zbawienia. Chrzest Chrystusa wprowadza nas tym samym w tajemnicę chrztu każdego z nas.

Święto Trzech Króli

Obchodzona 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana świętem Trzech Króli to jedno z najstarszych świąt w Kościele. Mędrcy szukający Chrystusa pokazują nam, że człowiek w życiu potrzebuje czegoś więcej niż tylko zaspokojenia podstawowych potrzeb. Człowiek szuka Emmanuela, zapowiadanego przez proroka Izajasza, Boga z nami, Boga bliskiego, który zniża się do nas i staje jednym z nas. Uroczystość Objawienia Pańskiego to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom.

Na zakończenie Mszy św. błogosławieństwo kredy, kadzidła i mirry.

C + M + B 2021

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz

40 lat minęło

1 stycznia 2021 r., minęło 40 lat istnienia samodzielnej parafii św. Urbana w Wędzinie i odłączenia się jako filii od parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Sierakowie Śl. 1 stycznia 1981 r. wszedł w życie dekret ks. biskupa Alfonsa Nossola ustanawiający wędzińską parafię. Ten mały jubileusz pozwala popatrzeć wstecz, a przede wszystkim podziękować Bożej Opatrzności za dobro, które się dokonało w tym czasie oraz życie duszpasterskie i gospodarcze parafii, m. in. za podjęcie budowy nowego kościoła /1996-2002/, który został poświęcony 15 września 2002 r. przez ks. Biskupa Jana Kopca, obecnie ordynariusza diecezji gliwickiej.

Niech Pan Bóg dalej prowadzi całą parafię drogami wiary, nadziei i miłości, a Matka Boża Nieustająca Pomoc i św. Urban wypraszają potrzebne łaski.

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz

płyty pamiątkowe, krzyż w prezbiterium dawnego kościoła
nowy sztandar rolniczy – sierpień 2020 r.

Rok pandemii

DRODZY PARAFIANIE

Przeżywamy ostanie godziny Roku Pańskiego 2020, który niewątpliwe w historii ludzkości i świata zapisze się jako rok walki z pandemią Covid 19. Na pewno był to czas wielu trudności, z którymi musieliśmy się zmierzyć, a których wcześniej nie znaliśmy. Doświadczaliśmy również lęku, obaw i niepokoju w rodzinach i życiu społecznym, spowodowanych wprowadzanymi przez rząd zasadami sanitarnymi. Także w życiu religijnym biskupi diecezjalni wydawali dekrety, które wymusiła pandemia, a które utrudniały ludziom wierzącym swobodny dostęp do sakramentów świętych, a szczególnie Eucharystii poprzez limity wiernych w kościołach. Pomimo wielu niedogodności Pan Bóg przychodził nam z pomocą i swoją łaską, odczuwaliśmy Jego opiekę. Za każde otrzymane dobro dziękujmy, a za wyrządzone krzywdy i zło przepraszajmy…

Wchodzimy w Nowy Rok Pański 2021 z niepokojem w sercach, bo nie wiemy co przyniesie nadchodząca przyszłość. Patrząc z perspektywy człowieka wierzącego mamy nadzieję i ufność w Bożym Miłosierdziu, że Pan Bóg nas nie opuści, że będzie nam dalej towarzyszył ze swoją łaską i pokojem, że pandemia w końcu ustąpi.

W Nowym Roku 2021 życzę wszystkim Parafianom i Rodzinom wielu łask Bożych, opieki Św. Rodziny z Nazaretu, ponadto zdrowia duszy i ciała, radości i pogody ducha. Wszystkie plany i nadzieje zawierzmy opiece Św. Rocha i Św. Urbana.

Z kapłańskim błogosławieństwem – ks. Proboszcz

W czwartek 31 grudnia we wspomnienie Św. Sylwestra, papieża o godz.16.00 Msza św. w intencji PARAFIAN na zakończenie Starego Roku z nabożeństwem dziękczynno-przebłagalnym.

Kolęda 2020/2021

W tym roku Odwiedziny Duszpasterskie – Kolęda, z powodu pandemii koronawirusa zostały zamienione na inną formę. Zamiast tradycyjnej kolędy w domach/mieszkaniach w kościele parafialnym są odprawiane Msze św. kolędowe w intencji Rodzin poszczególnych części parafii z obrzędem poświęcenia kredy, kadzidła i wody, na zakończenie Adoracja i błog. sakramentalne. Wychodząc z kościoła każda rodzina może wziąć zestaw kolędowy /kreda, kadzidło i mirra/.

Ofiary kolędowe są przeznaczone na zewnętrzne malowanie kościoła, wieży, budynku gospodarczego i plebanii w 2021 r.

Poniżej plan Mszy św. kolędowych:

Poniedziałek 28.12.2020 g. 17.00: Październia /od S. Kucharczyk oraz bloki nr 1 i nr 3 ul. Szkolna/

Wtorek 29.12.2020 g. 17.00: Październia /od Wędziny oraz bloki nr 5, 7 i 9 ul. Szkolna/

Środa 30.12.2020 g. 17.00: Kierocie /ul. Dębowa/

W Sylwestra 31.12.2020, w Nowy Rok 1.01.2021 i Trzech Króli 6.01.2021 Mszy św. kolędowych nie będzie.

Poniedziałek 4.01.2021 g. 17.00: Kierocie /ul. Wyzwolenia/

Wtorek 5.01.2021 g. 17.00: Domy Celne i Kowie /ul. Lompy, ul. Szkolna Gryga-Sklorz/

Czwartek 7.01.2021 g. 17.00: Wędzina /ul. Wyzwolenia od Ł. Hadzik, ul. Szkolna i ul. Łąkowa/

Piątek 8.01.2021 g. 17.00: Wędzina /ul. Lompy od W. Woś/

Sobota 9.01.2021 g. 8.00: Grucki /Kucharczyk-Gbur ul. Muzealna i ul. Lompy/

Poniedziałek 11.01.2021 g. 17.00: Marce /ul. Sosnowa/

Wtorek 12.01.2021 g. 17.00: Kowie /Gruca-Gbur ul. Muzealna/

Środa 13.01.2021 g. 17.00: Kowie /Sykulski-Goinda ul. Muzealna/

C + M + B 2021

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz

Boże Narodzenie

Patrzmy na Gwiazdę Betlejemską – niech nasze oczy nabiorą blasku, niech pełne będą światła. Podejdźmy bliżej do żłóbka Jezusa, żeby ręce się ogrzały, śpiewajmy kolędy, niech serca odtają, stając się bardziej czułe. Niech będzie w nas Nadzieja i Moc Pana, który rodzi się z Miłości do człowieka, do każdego z nas.

Łącząc się duchowo w Święta Bożego Narodzenia, z białym opłatkiem w dłoni przekazuję WSZYSTKIM PARAFIANOM i GOŚCIOM najlepsze życzenia. Niech JEZUS, którego ofiarowuje nam Maryja w te święte dni, będzie najpiękniejszym CUDEM otrzymanym od Boga. On jest Siłą w słabości, Nadzieją w trudnościach
i Miłością, która wszystko zwycięża, nawet KORONAWIRUSA…

Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech obdarzy pokojem w sercu, radością, zdrowiem duszy i ciała. Niech oddala wszystkie lęki
i obawy w całym Nowym Roku 2021.

Z kapłańskim błogosławieństwem na świąteczny czas

ks. Adam Jankowski – proboszcz

Stajenka w kościele Boże Narodzenie 2020 r.

Relikwie Św. Rocha

W 4 Niedzielę Adwentu, 20 grudnia w naszym kościele zagoszczą Relikwie Św. Rocha /krzyż z fragmentem kości świętego, certyfikat/, które udostępnią naszej parafii O. Franciszkanie z Borek W. Dokładnie rok temu, również w 4 Niedzielę Adwentu, w naszym kościele zagościła ikona Św. Michała Archanioła z parafii w Oleśnie.

Roch urodził się jako jedyny syn rządcy Montpellier /XIV w./. W wieku 19 lat stracił oboje rodziców. Po sprzedaniu znacznego majątku rodziców rozdał wszystko ubogim i wyruszył do Rzymu. We włoskim miasteczku Acquapendente zastała go epidemia dżumy. Tam w miejscowym szpitalu opiekował się zarażonymi. W Rzymie spędził 3 lata, gdzie dokonał wielu cudownych uzdrowień. W czasie powrotu do Francji zaraził się dżumą w Piacezny. By nie zarażać innych, ukrył się w pobliskim lesie. Według podania wytropił go tam pies, który przynosił mu pożywienie. Miał wówczas cudownie wyzdrowieć. Udał się w drogę powrotną do Francji, lecz na granicy wzięty został za szpiega włoskiego, umarł potem w więzieniu nierozpoznany. Jest m.in. patronem chroniącym od zarazy.

Będąc w czasie pandemii, po Mszach św. wierni będą mogli podejść przed ołtarz i w postawie klęczącej lub stojącej oddać cześć i szacunek relikwiom Św. Rocha tylko przez skłon głowy /bez całowania i dotykania ze względów epidemiologicznych/.

Ks. Proboszcz

Św. Roch