Inwestycja malowania kościoła

DRODZY  PARAFIANIE, ludzie dobrej woli!

Patrząc dzisiaj z perspektywy 40 lat samodzielnego funkcjonowania parafii Św. Urbana w Wędzinie, której jesteśmy członkami /nie tylko w kartotece i na Kolędzie!/, 20 lat od wybudowania nowego kościoła w Wędzinie oraz przyszłorocznej 20 rocznicy jego poświęcenia na chwałę Pana Boga i dla naszego uświęcenia, widząc bardziej to, co szlachetne i pożyteczne w naszej Wspólnocie, znaleźliśmy się w wyjątkowym czasie historii, czego nie możemy teraz zmarnować.

Żywotność każdej parafii budują na pierwszym miejscu ludzie, którzy do niej przynależą mocą Sakramentu Chrztu Św., dalej ich zaangażowanie w budowanie dobra, okazywaną pomoc, szczególnie starszym i chorym oraz dostrzeganie zawsze – co nie jest proste w dzisiejszych czasach – bardziej dobra niż zła w ludziach, ich myśleniu, poglądach i czynach, jak i w coraz szybciej dokonujących się i to na naszych oczach, przemianach społecznych, gospodarczych jak i wyznaniowych na całym świecie, który dzięki internetowi stał się globalną wioską. Oczywiście dzieje się to także przy pomocy różnych duszpasterzy, którzy przewodzą parafii, jej sprawom duszpasterskim i gospodarczym.

Na życie parafialne składają się 2 elementy: duszpasterski i ekonomiczny /gospodarczy/. Nie można nigdy skupiać swojej uwagi tylko na jednym elemencie pomijając drugi, bo wtedy będziemy mieli niepełny obraz funkcjonowania parafii. Program duszpasterski w każdej parafii wyznacza kalendarz liturgiczny na cały rok, czyli święta, uroczystości, tradycje i zwyczaje parafialne oraz uroczystości diecezjalne itp.

Zwróćmy jednak uwagę na ten 2 wymiar – ekonomiczny, który w każdej parafii wygląda inaczej. Inwestycje zrealizowane w parafii w latach 2017-2020 /ok. 180 tys. zł, ostatni rok w pandemii!/ pozytywnie pokazały, że jesteśmy także w stanie sfinansować jedną dużą inwestycję zewnętrznego malowania 3 obiektów parafialnych: kościoła, budynku gospodarczego/wc i plebanii. Wasza ofiarność jak dotąd nie budzi zastrzeżeń, także na szczeblu diecezjalnym i pozwala prawidłowo ekonomicznie funkcjonować /istnieć/ parafii i proboszczowi, który nie umiera z głodu.

Inwestycja malowania kościoła i przylegających do niego innych budynków wymaga zawsze większych nakładów finansowych niż pojedyncze i „drobniejsze” remonty, które po zsumowaniu dają przecież niemałe kwoty.

Dlatego zwracam się do WAS z wielką prośbą, abyście w miarę swoich możliwości dalej wspierali materialnie to przedsięwzięcie, przywołując w pamięci czasy budowy kościoła, ducha ofiarności i mobilizacji tamtych czasów. Jednocześnie nie chcę wprowadzać  żadnych kwot obowiązkowych np. od każdej rodziny, choć taką formę finansowania dużych inwestycji stosują niektóre parafie. Ufam jednak, że nasz kościół po malowaniu z zewnątrz odzyska znowu swój pierwotny urok i piękno, na chwałę Pana Boga i naszej radości, że będzie dostojną wizytówką parafii i perełką całej okolicy na kolejne lata. Bóg Zapłać za dotychczasową ofiarność, licząc na zrozumienie i pozytywny odbiór mojej prośby.

Jeśli uznacie za WŁAŚCIWE, to zawsze można ofiarować WIĘCEJ dla swojego kościoła i parafii, ale to zależy już tylko od WAS...         

JEŚLI NIE TERAZ, TO KIEDY?

Z wyrazami szacunku i uznania

ks. Adam Jankowski, proboszcz

i Parafialna Rada Duszpasterska

1 kosztorys ofertowy prac malarskich wykonała Firma Poloczek z Łowkowic k. Kluczborka /dostępny w gablotce i gazetce/.

2 kosztorys wykona firma Kowalik z Kosorowic k. Opola.

wieża kościoła – luty 2021 r.

wieża kościoła – strona zachodnia
budynek gospodarczy/wc/garaż
Kościół – strona zachodnia
plebania wybudowana w latach 1958-1963
wieża w środku

Święte Rekolekcje

W dniach 17-21 luty br., od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu, w naszej parafii odbędą się Rekolekcje Wielkopostne. Poprowadzi je O. Ignacy Szczytowski OFM, proboszcz parafii Św. Paschalisa w Raciborzu-Płonia pod hasłem Powrót do Źródła. Zechciejmy skorzystać z nauk rekolekcyjnych, spowiedzi św. i obecności na Eucharystii, a jest ku temu bardzo wiele okazji. Główna intencja to ustanie pandemii, zamętu i niepokoju, zdrowie dla naszych rodzin, chorych i przebywających w szpitalach za wstawiennictwem MB Lurdzkiej Uzdrowienie Chorych i Św. Rocha – patrona od zarazy. Program rekolekcji jest zawarty w gazetce parafialnej na najbliższy tydzień, w którym rozpoczyna się nowy święty czas Wielkiego Postu, czas pokuty i nawrócenia, czas odnowy swojego myślenia…

Z darem modlitewnym – ks. proboszcz

Światowy Dzień Chorych

11 lutego obchodzimy w Kościele wspomnienie Matki Bożej Lurdzkiej, Uzdrowienie chorych i cierpiących. To Światowy Dzień Chorych, który ustanowił 11 lutego 1992 r. Św. Jan Paweł II. Odtąd Dzień Chorych wpisał się już na stałe do kalendarza liturgicznego Kościoła.

Społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić to skutecznie będąc ożywione miłością braterską – napisał papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Chorego. Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Chorego są słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Ojciec Święty zauważył w Orędziu, że doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bezradność, a jednocześnie wrodzoną potrzebę drugiego człowieka. Uświadamiamy sobie bardziej naszą zależność od Boga i doświadczamy, że nie mamy ostatecznego wpływu na nasze zdrowie. Choroba budzi pytanie o sens życia, które w wierze skierowane jest do Boga: pytanie, które szuka nowego zrozumienia dla tajemnicy egzystencji, a które nie od razu można odnaleźć.

Pod koniec 2020 r., w czasie pandemii, zamętu i niepokoju, dzięki zrozumieniu, dobrej woli oraz niemałych środków finansowych Parafian, udało się wybudować kamienną GROTĘ ku czci Matki Bożej Lurdzkiej – Uzdrowienie Chorych. Grota maryjna znajduje się obok krzyża misyjnego, od strony zachodniej kościoła. Obecnie jest na etapie wykończenia /montaż furtki i płyty pamiątkowej/, a jej poświęcenie będzie na wiosnę 2021 r.

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz

furtka ozdobna z nierdzewki
granitowa płyta pamiątkowa z napisem

Osoby zaangażowane w powstanie groty:

  1. Klaudiusz Pawelczyk /Wachów/
  2. Ryszard Chmiel /Wędzina/
  3. Grzegorz Gruca /Wędzina/
  4. Szczepan Boboń /Borki W./
  5. Jerzy Gajek /Borki W./
  6. Marek Kosytorz /Sieraków Śl./

Dzień Trędowatych

Ostatnia niedziela stycznia obchodzona jest w kościele katolickim jako Światowy Dzień Trędowatych. Jest to okazja do przypomnienia, że najstarsza choroba, o której zapomnieli już mieszkańcy większości krajów rozwiniętych, w najuboższych rejonach świat jest nadal groźna i wciąż zbiera swoje tragiczne żniwo. Tegoroczne centralne obchody Światowego Dnia Trędowatych odbędą się na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Z darem modlitewnym – ks. proboszcz

Tydzień Ekumeniczny

Pod hasłem Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc zaczerpniętym z Ewangelii św. Jana, od 18 do 25 stycznia obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Choć w wymiarze ograniczonym z powodu pandemii, także w tym roku wierni różnych wyznań spotkają się na ekumenicznych nabożeństwach i wysłuchają homilii przedstawicieli innych Kościołów ze względów sanitarnych odbędzie się mniej nabożeństw ale będą one organizowane w większych kościołach, tak, żeby mogło w nich uczestniczyć więcej osób – powiedział KAI ks. Sławomir Pawłowski SAC, sekretarz Rady ds. Ekumenizmu KEP. Niektóre wydarzenia będą transmitowane online, a poza tym każdy z nas może też modlić się indywidualnie – zachęca duchowny.

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz

Śp. Jerzy Gaida

Z żalem i smutkiem informuję, że w niedzielę 17 stycznia br., zmarł nasz Parafianin, mieszkaniec Kowia, Śp. JERZY GAIDA, lat 72. Należał do Róży Różańcowej B. Sklorz. Modlitwy różańcowe: w poniedziałek i wtorek o godz. 17.30 w kościele, pogrzeb w środę 20 stycznia: różaniec o godz. 12.30 w kaplicy na cmentarzu, Msza św. pogrzebowa-żałobna o spokój Jego duszy ok. godz. 13.20 w kościele.

Wieczny odpoczynek...

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz

Śp. Paweł Paprotny

Z żalem i smutkiem informuję, że w poniedziałek 11 stycznia br. zmarł nasz Parafianin Śp. PAWEŁ PAPROTNY, lat 78, mieszkaniec Kowia ul. Muzealna. Modlitwy różańcowe: we wtorek i w środę godz. 17.45 w kościele. Uroczystości pogrzebowe w czwartek 14 stycznia: godz. 12.30 modlitwa różańcowa w kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu, godz. 13.00 rozpoczęcie obrzędów, ok. godz. 13.20 Msza św. żałobna-pogrzebowa w kościele i pochówek na cmentarzu.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz

40 lat minęło jak 1 dzień…

W piątek 1 stycznia br. Wędzina obchodziła 40 rocznicę ustanowienia samodzielnej parafii, w piątek 8 stycznia br. ks. Proboszcz obchodzi 40 rocznicę urodzin.

W niedzielę 10 stycznia o godz. 15.00 będzie sprawowana Msza św. w intencji żyjących i zmarłych Parafian, Budowniczych kościoła i Dobrodziejów z ok. 40 rocznicy urodzin ks. Proboszcza oraz za żyjących i zmarłych z rodziny i pokrewieństwa.

Bóg Zapłać Parafialnej Radzie Duszpasterskiej za ofiarowanie bukietu róż, które zostały ustawione w prezbiterium kościoła, również Ministrantom i Scholi za życzenia i kwiaty oraz orkiestrze z Borek Wielkich za uświetnienie liturgii Mszy św.

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz

Chrzest Jezusa Chrystusa – w chrześcijaństwie święto zamykające okres świętowania Bożego Narodzenia, choć w polskiej  i litewskiej tradycji jeszcze do 2 lutego śpiewa się kolędy i nie rozbiera się szopki. Święto Chrztu Pańskiego przypada w niedzielę po Objawieniu Pańskim /Trzech Królach/ – w tym roku 10 stycznia.

Każdego roku liturgicznego okres Bożego Narodzenia kończy się Świętem Chrztu Pańskiego. Kościół celebruje w tym dniu przyjęcie chrztu przez samego Jezusa z rąk Jana Chrzciciela. Jezus, będąc już dorosłym mężczyzną, w wieku 30 lat, poddaje się tradycyjnemu rytuałowi chrztu udzielonego przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan, by nadać mu w swoim czasie całkowicie innego, zbawczego znaczenia. Zostanie ono bowiem wypełnione treścią podczas Jego zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania, dając tym samym każdemu z nas dostęp do tego zbawienia. Rzeczywiście, teologia uczy, że chrzest gładzi grzechy, ten pierworodny, ale i wszystkie dotychczas popełnione, mocą zbawczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Chrzest daje nam w ten sposób udział w tych zbawczych wydarzeniach paschalnych Zbawiciela wyposażając tego, który go przyjmuje w konieczną do tego łaskę. W ten sposób chrzest otwiera również bramy Kościoła, instytucji zbawczej Jezusa Chrystusa, która szafuje sakramentami i pozwala korzystać z tych środków zbawienia. Chrzest Chrystusa wprowadza nas tym samym w tajemnicę chrztu każdego z nas.

Święto Trzech Króli

Obchodzona 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana świętem Trzech Króli to jedno z najstarszych świąt w Kościele. Mędrcy szukający Chrystusa pokazują nam, że człowiek w życiu potrzebuje czegoś więcej niż tylko zaspokojenia podstawowych potrzeb. Człowiek szuka Emmanuela, zapowiadanego przez proroka Izajasza, Boga z nami, Boga bliskiego, który zniża się do nas i staje jednym z nas. Uroczystość Objawienia Pańskiego to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom.

Na zakończenie Mszy św. błogosławieństwo kredy, kadzidła i mirry.

C + M + B 2021

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz

40 lat minęło

1 stycznia 2021 r., minęło 40 lat istnienia samodzielnej parafii św. Urbana w Wędzinie i odłączenia się jako filii od parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Sierakowie Śl. 1 stycznia 1981 r. wszedł w życie dekret ks. biskupa Alfonsa Nossola ustanawiający wędzińską parafię. Ten mały jubileusz pozwala popatrzeć wstecz, a przede wszystkim podziękować Bożej Opatrzności za dobro, które się dokonało w tym czasie oraz życie duszpasterskie i gospodarcze parafii, m. in. za podjęcie budowy nowego kościoła /1996-2002/, który został poświęcony 15 września 2002 r. przez ks. Biskupa Jana Kopca, obecnie ordynariusza diecezji gliwickiej.

Niech Pan Bóg dalej prowadzi całą parafię drogami wiary, nadziei i miłości, a Matka Boża Nieustająca Pomoc i św. Urban wypraszają potrzebne łaski.

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz

płyty pamiątkowe, krzyż w prezbiterium dawnego kościoła
nowy sztandar rolniczy – sierpień 2020 r.