Relikwie w ołtarzu

W ołtarzu naszego kościoła znajdują się relikwie Świętych Męczenników Januarego i Seweryna, które konsekrował 24 listopada 1865 r. Biskup tytularny Ibora i Sufragan Adrian Włodarski, kanonik wrocławski. Relikwie Świętych znajdują się w portatylu – kamiennej płycie zawierającej relikwie męczenników, która była dawniej używana do odprawiana Mszy św. poza kościołem np. polowej. W przypadki braku ołtarza konsekrowanego kamień kładziono na mensie ołtarza. Na tym portatylu zamocowana była pergaminowa kartka, na której widniał łaciński napis /wyżej na zdjęciu/ opisujący datę, kto konsekrował i jakich męczenników są to relikwie. Niezbędne formalności związane z wmurowaniem relikwii w ołtarzu załatwiał w Kurii Diecezjalnej w Opolu ks. Zygfryd Flak, ówczesny proboszcz parafii.

ks. Proboszcz