Śp. ks. Leon Nowak

We wtorek 18 lutego zmarł Śp. ks. Leon Nowak, lat 83, emerytowany proboszcz parafii parafii św. Rocha w Dąbrówce Górnej, dekanat Prószków.

Uroczystości żałobne:

Eksportacja – w czwartek 20 lutego o godz. 16.30 w kościele pw. św. Rocha w Dąbrówce Górnej /dekanat Prószków/.

Pogrzeb – w piątek 21 lutego o godz. 11.00 w kościele w Wysokiej /dekanat Olesno/. Ostatnia stacja liturgii pogrzebowej z pochówkiem odbędzie na cmentarzu w Wachowie.

Śp. ks. Leon Nowak pełnił posługę wikarego w: Głubczycach, Ozimku, Gliwicach-Sośnicy i Otmuchowie. W 1969 r. został mianowany najpierw wikariuszem-duszpasterzem w Dąbrówce Górnej /dekanat Prószków/, a po utworzeniu w 1980 r. w tej miejscowości samodzielnej parafii został jej pierwszym proboszczem. Po przejściu na emeryturę w 2011 r., zamieszkał w rodzinnej parafii Wysoka k. Olesna, służąc nadal pomocą duszpasterską, zwłaszcza w kościele w Wachowie. Biskup Opolski odznaczył go w 1999 r. tytułem dziekana honorowego.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…

ks. Proboszcz