Dożynki Parafialne

W sobotę 26 sierpnia 2017 r., w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w naszej parafii odbyły się Dożynki, czyli święto dziękczynienia za tegoroczne żniwa i zebrane obfite plony ziemi. Mszy św. dziękczynno-dożynkowej przewodniczył i okolicznościowe Słowo Boże – kazanie wygłosił nowy proboszcz, ks. Adam Jankowski.

Poniżej słowa powitania ks. proboszcza:

Chwalcie Pana wszyscy, wy z niebieskich gór… Słowami tej pięknej pieśni, śpiewanej od wieków w naszych świątyniach gromadzimy się przy Chrystusowym Ołtarzu w Uroczystość Dożynkową. Są z nami kapłani: ks. kanonik Jacek Wolski i ks. Tomasz Folga, dyrektor Caritas diecezji sosnowieckiej. Witam serdecznie Was drodzy Parafianie, szczególnie Rolnicy razem ze swoimi Rodzinami, witam Panią Sołtys i Radę Sołecką Sołectwa Wędzina oraz Pana Wójta Gminy Ciasna i przedstawicieli Rady Gminy. Witam Starostów dożynkowych, poczty sztandarowe z naszej parafii (OSP, rolnicy, młodzież), sztandar Koła Łowieckiego „Bażant” z Siemianowic Śl. z Panem Prezesem na czele, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Orkiestrę z Borek Małych, witam wszystkich Gości z sąsiednich miejscowości, przybyłych z bliska i daleka. Razem z Wami, drodzy Rolnicy dziękujemy stając przed Bogiem w duchu pokory  i wdzięczności za tegoroczne plony i płody ziemi, czego dowodem są te przyniesione owoce, warzywa, a nade wszystko ta piękną koronę żniwną wykonaną ręcznie, która jest tym zewnętrznym znakiem, że czas żniw się już zakończył. Dobry Bóg nam pobłogosławił, nasza ziemia wydała już swój owoc, dlatego dziękujmy dzisiaj Panu Bogu za to, że nie zmarnowaliśmy tego czasu, tych talentów którymi nas obdarzył, że zesłał nam dobrą pogodę, abyśmy mogli zebrać obfite plony. Przynosimy do ołtarza owoc ludzkiej pracy, owoc, który w czasie każdej Mszy św.  staje się Ciałem i Krwią Chrystusa. Niech zatem pokarm duchowy, który spożywamy chroni nas każdego dnia od złego, broni nas w przeciwnościach, abyśmy dostąpili udziału w radościach nieprzemijających, w zbawczych owocach Syna Bożego.

Słowa podziękowania:

Tą Najświętszą Eucharystią podziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony, płody i owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. Bo to dzięki Jego łaskawości te wszystkie dary otrzymujemy – te owoce, warzywa itp., ale nade wszystko dar życia. Bo bez człowieka nie byłoby pracy; człowiek nie jest dla pracy, ale praca jest dla człowieka. Dlatego z tego miejsca, w imieniu całej naszej społeczności, chcę bardzo serdecznie podziękować Wam drodzy Rolnicy – podziękować za Wasz wielki trud, za waszą codzienną pracę, którą wykonujecie, za pracę na roli. A dzisiaj jak wiemy nie jest łatwo być Rolnikiem w 100 procentach, owszem są różne maszyny, ale ile trzeba się napracować, żeby ziemia wydała dobry owoc – Wy najlepiej możecie o tym powiedzieć. Dzięki Wam mamy codzienny chleb, który jest niezbędny dla życia ludzkiego. Serdeczne podziękowania również za jakiekolwiek dary na stół plebanijny. „Bóg zapłać” za tę piękną koronę, która wieńczy tegoroczne prace żniwne,  która jest znakiem, że Bóg nam pobłogosławił, bo koroną stworzeń jest człowiek. Dziękuję kapłanom, Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej Sołectwa Wędzina oraz Panu Wójtowi Gminy Ciasna i przedstawicielom Rady Gminy, Starostom dożynkowym, chłopcom niosącym kosze, sztandarom wszystkich szczebli,  Liturgicznej Służbie Ołtarza, Pani organistce za posługę i orkiestrze z Borek Wielkich za uświetnienie Liturgii dożynkowej. Dziękuję wszystkim Parafianom, którzy przyczynili się godnego i pięknego przeżycia tegorocznych Dożynek, którzy przygotowali świątynię do tej uroczystości, którzy nieśli koronę, oraz wszystkim gościom – wielkie i szczere z serca „Bóg zapłać”.  Po zakończonej Mszy św. będzie przemarsz Korowodu Dożynkowego na boisko przy Szkole Podstawowej, a tam dalsza część programu – organizatorzy serdecznie zapraszają. Dożynki to nasze wspólne święto Dziękczynienia.

ks. proboszcz