Wielka inwestycja

Drodzy Parafianie!!!

W 2021 r. mija 40 lat od utworzenia samodzielnej parafii w Wędzinie i odłączenia od parafii sierakowskiej, a w 2022 r. 20 lat od poświęcenia nowego kościoła. W przyszłym roku czeka nas poważna, ale i już konieczna po 20 latach od wybudowania nowego kościoła inwestycja, najpierw uzupełnienia ubytków i pęknięć, a potem malowania zewnętrznej elewacji kościoła, wieży, budynku gospodarczego, aby zabezpieczyć mury przed narażeniem na różne warunki atmosferyczne /deszcz, śnieg, mróz/ i dalszym niszczeniem. Jako proboszcz żywię ogromną nadzieję, że jak podołaliśmy wcześniejszym ważnym inwestycjom, to podołamy również i temu wielkiemu ZADANIU dla dobra naszego pięknego kościoła! Rozmawiałem już z 2 firmami malarskimi z Jemielnicy i Bodzanowic. Fachowcy oglądali elewację z dołu, byli także na wieży, która od strony dachu będzie musiała być skuta; odpadający tynk ostatnio uszkodził dachówki, woda lała się na chórze z instalacji elektrycznej, wilgoć wychodzi też ze ścian od środka wieży, a ubytki widać z dołu już od kilku lat. Na spotkaniu Rady Duszpasterskiej we wrześniu przedstawię więcej szczegółów. Od jesieni już większość zbiórek parafialnych i indywidualnych będzie przeznaczonych na ten CEL, dlatego zostało otwarte KONTO INWESTYCYJNE na malowanie kościoła. Dziękuję za zrozumienie tej ważnej kwestii, bo chcę Was uświadomić, że malowanie jest konieczne również ze względów finansowych, gdyż z każdym następnym rokiem te koszty będą większe! Planujemy też wydać kalendarz A4 na 2021 r. z kolorowymi zdjęciami z naszego kościoła i okolicznościową świecę z grafiką naszego kościoła z ok. 40 rocz. utworzenia parafii jako cegiełki na wsparcie malowania kościoła. Niech Matka Boża Nieustająca Pomoc, Św. Urban i Św. Jan Paweł II wspierają nas i całą parafię w tym przedsięwzięciu!

Z wyrazami szacunku i uznania

ks. Adam Krzysztof Jankowski

proboszcz parafii

Rzymskokatolicka  Parafia  Św.  Urbana  w  Wędzinie

BANK  SPÓŁDZIELCZY  W  ZAWADZKIEM  ODDZ.  OLESNO

Nr konta    36 89090006 0040 0411 3068 0003

tytułem: na malowanie kościoła

elewacja od zachoduubytku tynku, zawilgocenie po deszczu
tył kościoła – zawilgocenie ścian