Te Deum Laudamus

DRODZY PARAFIANIE.

PRZEŻYWAMY OSTATNIE GODZINY ROKU PAŃSKIEGO 2019, KTÓRY PRZECHODZI DO HISTORII. KAŻDY DOBRZE WIE, ILE TEN ROK PRZYNIÓSŁ DOBRA, ILE TRZEBA BYŁO WŁOŻYĆ PRACY I SIŁY W ŻYCIU RODZINNYM, OSOBISTYM I PARAFIALNYM. MAMY TEŻ ŚWIADOMOŚĆ, JAK WIELE ZANIEDBALIŚMY DOBRA I MIŁOŚCI DO PANA BOGA I BLIŹNIEGO, JAKIE POPEŁNIALIŚMY BŁĘDY.
NIECH ROK 2020 PRZYNIESIE NAM WIĘCEJ DOBRA, ŻYCZLIWOŚCI, SZACUNKU I MIŁOŚCI, NIECH OBFITUJE W ZDROWIE DUSZY I CIAŁA, BYŚMY WYZNACZALI SOBIE NOWE CELE I NIE POPRZESTAWALI NA TYM, CO JUŻ OSIĄGNĘLIŚMY; A WTEDY ŚWIAT STANIE SIĘ BARDZIEJ LUDZKI.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności za każde ofiarowane dobro i pomoc,

z darem modlitwy,

ks. Adam Jankowski, proboszcz

ANNO DOMINI 2020