Nowa Róża Różańcowa

Od 1 stycznia 2020 r. zaczyna swoje istnienie w naszej parafii nowa Róża Różańcowa Rodziców z codzienną modlitwą 10tki różańca św. za swoje dzieci i dzieci pozostałych członków Róży. Co miesiąc rodzice będą wymieniać tajemnice różańcowe. Dziękuję 20 Rodzicom, również spoza parafii za utworzenie tej nowej grupy modlitewnej w intencji młodego pokolenia: dzieci i młodzieży. Została także skompletowana Róża Różańcowa p. M. Wieczorek /20 os./.

Życzę Bożego błogosławieństwa w tym dobrym dziele!

ks. Proboszcz

Róża Rodziców w intencji dzieci