Schola liturgiczna

Mija już rok, od kiedy rozpoczęły się w naszej parafii spotkania liturgiczne dla dzieci i młodzieży, które chciały śpiewać w scholi. Swoim talentem i zdolnościami muzycznymi uświetniają liturgię Mszy św. chwaląc Pana Boga i angażując się w życie religijne parafii. Schola wykonuje na Mszy św. śpiew psalmu responsoryjnego, aklamację Alleluja przed Ewangelią oraz wybrane pieśni na Komunię Św. i dziękczynienie po Komunii Św. Obecnie w scholi śpiewa 10 osób, w tym 2 solistów.

Patronką muzyki kościelnej w tym chórów, schól, orkiestr, zespołów muzycznych i organistów jest św. Cecylia.

Przyjęcie dzieci i młodzieży do scholi liturgicznej odbyło się w uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata, w niedzielę 25 listopada 2018 r. na Mszy św. o godz. 10.00 w obrzędzie liturgicznym. Członkowie scholi otrzymali Dyplomy Pilności.

Próby śpiewów scholi odbywają się w soboty o godz. 11.00 w kościele. Schola uświetnia liturgię Mszy św. niedzielnej o godz. 10.00.

Czym jest schola? 

Grupa śpiewaków w scholi jest reprezentantem wiernych, intonuje i podtrzymuje śpiewy przez dialog z ludem albo wykonuje śpiewy samodzielnie, bez czynnego udziału wiernych. Repertuar scholi powinien być o wiele prostszy niż chóru, dostosowany do możliwości zespołu i wiernych. Schola może wykonywać śpiewy zwrotkowe /pieśni/, śpiewając je samodzielnie bądź też dialogując z wiernymi, może wykonywać śpiew psalmów i Alleluja.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że śpiew jednogłosowy nie jest wcale gorszy od śpiewów wielogłosowych, czyli chórów wykonujących tzw. profesjonalną wielką muzykę.

ks. proboszcz