Odpust u Św. Anny

W niedzielę 26 lipca obchodzimy uroczystość Św. Anny, głównej patronki diecezji opolskiej. W dniach 24-27 lipca /piątek-poniedziałek/ w Sanktuarium Św. Anny w Oleśnie odbędą się doroczne uroczystości odpustowe ku czci Św. Anny. Rozpoczęcie już w piątek 24 lipca Mszą św. o godz. 19.30 z udziałem ks. Biskupa Andrzeja Czai, ordynariusza opolskiego, w niedzielę o godz. 11.00 suma odpustowa z udziałem ks. Biskupa Marka Szkudły, biskupa pomocniczego Archidiecezji Katowickiej. Rok temu ks. Biskup ordynariusz Andrzej Czaja dokonał koronacji figurki Św. Anny.

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz