ks. neoprezbiter

W niedzielę 2 sierpnia w naszej parafii będziemy gościć nowo wyświęconego w tym roku kapłana ks. Pawła Korlaga, pochodzącego z diecezji gliwickiej. Ks. Paweł wygłosi kazania, a pod koniec Mszy św. udzieli obecnym błogosławieństwa prymicyjnego i wręczy pamiątkowy obrazek – będzie można złożyć ofiarę. W tym roku 30 maja święcenia kapłańskie z powodu pandemii w diecezji opolskiej i gliwickiej odbywały się w kilku miejscach, których udzielili biskupi ordynariusze i pomocniczy. Dla diecezji opolskiej zostało wyświęconych 7 nowych kapłanów, a dla gliwickiej 8 nowych księży.

ks. Proboszcz

ks. Paweł Korlaga
Nowi księża z diecezji opolskiej