List biskupa opolskiego

Na 5 Niedzielę Wielkiego Postu, 29 marca br. ks. biskup Andrzej Czaja, ordynariusz opolski kieruje do wszystkich diecezjan List Pasterski, w trosce o dobro duchowe i materialne naszego lokalnego Kościoła w trudnym dla wszystkich stanie zagrożenia zdrowia i życia.