Wolontariat

We wrześniu rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny. Przygotowanie do bierzmowania przy parafii rozpoczęły także dzieci i młodzież z kl. 6, 7 i 8 szkoły podstawowej oraz kl. 1 szkoły ponadpodstawowej /21 osób/. W tym roku kandydaci wszystkich roczników przygotowania podjęli tzw. wolontariat parafialny, czyli zaangażowanie w życie religijne parafii. W jedną z niedziel miesiąca na Mszy św. o godz. 10.00 będą pełnić posługę przy 3 sztandarach: dziecięcym /MB fatimska/, młodzieżowym żeńskim /maryjny/ i młodzieżowym męskim /św. Józef/.

Kandydatom do bierzmowania życzę darów Ducha Świętego oraz błogosławieństwa Bożego. Rodziców proszę o pomoc i wsparcie swoich dzieci w tym dziele.

ks. proboszcz