Misyjny październik

We wtorek 1 października rozpoczyna się w Kościele Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny ogłoszony przez Papieża Franciszka. Październik to czas modlitwy różańcowej odmawianej ku czci Matki Najświętszej w naszych kościołach i kaplicach. Wierni gromadzą się, aby polecać Panu Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej różne intencje: parafialne i osobiste oraz w tym roku modląc się za Misje Św. i misjonarzy, którzy głoszą Chrystusa w krajach misyjnych.

W naszej parafii różaniec będzie również odmawiany w intencji Róż Różańcowych żeńskich i męskich oraz grup modlitewnych i liturgicznych: w tygodniu o godz. 17.30, w soboty o 6.30, w niedzielę o 14.30.

Z darem w modlitwie

ks. proboszcz