Wielki Post

W Środę Popielcową 26 lutegokatolicy rozpoczynają Wielki PostLiczba 40 stanowi w Piśmie Świętym wyraz pewnej dłuższej całości, czasu przeznaczonego na jakieś konkretne zadanie człowieka lub zbawcze działanie Boga. W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji, ale i trzy inne wielkie wydarzenia biblijne: czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanejczterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa. Tradycyjnemu obrzędowi posypania głów popiołem towarzyszą słowa: Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz albo Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię na znak pokuty i nawrócenia.

W naszej parafii rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne pod hasłem: Wielka Tajemnica wiary, które poprowadzi O. Kapistran Martzall, franciszkanin z Borek Wielkich.

Kazania pasyjne na Gorzkich Żalach wygłosi O. Makary Lika, wikary z Borek Wielkich.

Z darem w modlitwie

ks. Proboszcz