Schola liturgiczna

W sobotę 20 października 2018 r. rozpoczęły się w naszej parafii spotkania liturgiczne dla dzieci śpiewających w scholi. Swoim talentem i zdolnościami muzycznymi uświetniają liturgię Mszy św. chwaląc Pana Boga i angażując się w życie religijne parafii. Schola wykonuje na Mszy św. śpiew psalmu responsoryjnego, aklamację Alleluja przed Ewangelią oraz śpiewy na Komunię Św. i dziękczynienie po Komunii Św. Obecnie w scholi śpiewa 12 osób: dzieci i młodzież. Patronką muzyki kościelnej jest św. Cecylia, dziewica i męczennica. Schola śpiewa również na Roratach w Adwencie wykonując śpiewy z Mszy św. roratniej oraz uświetnia liturgię świąteczną śpiewając kolędy i pastorałki. Próby scholi odbywają się w soboty o godz. 11.00.

Czym jest schola? Grupa śpiewaków w scholi jest reprezentantem wiernych, intonuje i podtrzymuje śpiewy przez dialog z ludem albo wykonuje śpiewy samodzielnie, bez czynnego udziału wiernych. Repertuar scholi powinien być o wiele prostszy niż chóru, dostosowany do możliwości zespołu i wiernych. Schola może wykonywać śpiewy zwrotkowe /pieśni/, śpiewając je samodzielnie bądź też dialogując z wiernymi, może wykonywać śpiew psalmów i Alleluja. Trzeba zaznaczyć, że śpiew jednogłosowy nie jest wcale gorszy od śpiewów wielogłosowych, czyli chórów wykonujących tzw. wielką muzykę.

ks. Proboszcz