Odpust parafialny

W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, 24 maja obchodzimy doroczny Odpust parafialny ku czci Św. Urbana, który poprowadzi i kazania wygłosi w tym roku O. Kapistran Martzall, franciszkanin z Borek Wielkich /głosił również Rekolekcje Wielkopostne/. Suma odpustowa w tym roku wyjątkowo już o godz. 10.00 połączona z nabożeństwem majowym i Nowenną do Ducha Św., bez procesji eucharystycznej.

Pontyfikat Św. Urbana przypadał na lata 222-230, czyli okres rozłamu, kiedy antypapieżem był Hipolit. Urban miał być dobrym kaznodzieją, jego naukom przypisywano nawrócenie 400 legionistów rzymskich. Hagiografowie przypisują mu udział w nawróceniu męczenników: św. Cecylii, jej męża św. Waleriana oraz jego brata św. Tyburcjusza. Według podania to Urban wydał instrukcję, aby kler do Mszy św. używał kielicha i pateny ze złota lub srebra. 23 maja 230 r. papież Urban zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie, oskarżony o nawrócenie 5 tys. Rzymian. 25 maja został pochowany w katakumbach św. Kaliksta przy Via Appia w Rzymie, co potwierdza znaleziona tam tablica nagrobna w języku greckim. W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych. W jego dzień błogosławiono pola. Jest patronem właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników i dobrych urodzajów. Św. Urban jest wzywany w czasie błyskawic i burz. W ikonografii ukazuje się świętego w pontyfikalnych szatach i w tiarze. Jego atrybutami są: kielich, krucyfiks, księga, miecz, winne grono na księdze, kłos zboża.

Niech Św. Urban wstawia się za nami u Pana Boga, wyprasza potrzebne łaski, a szczególnie umocnienie WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI w naszych rodzinach i parafialnej Wspólnocie.

Ks. Proboszcz