Kalendarz Jubileuszowy

W ostatnich tygodniach trwało przygotowanie i skład graficzny dużego parafialnego kalendarza jubileuszowego na 2021 rok formatu A3 z okazji 40 rocznicy utworzenia samodzielnej parafii w Wędzinie i odłączenie jej od parafii sierakowskiej, co miało miejsce 1 stycznia 1981 r. Kalendarz zawiera zdjęcia związane z naszym kościołem i niektórymi wydarzeniami parafialnymi jak: Jasełka, ołtarz Bożego Ciała, dożynki czy nowa stajenka koło dawnego kościoła i inne oraz słowo wprowadzenia ks. Proboszcza. Kalendarz będzie wartościową pamiątką, a przede wszystkim CEGIEŁKĄ /20 zł i 40 zł/ na wsparcie malowania zewnętrznej elewacji kościoła, wieży, budynku gospodarczego i plebanii, które będzie w 2021 r. Zachęcam Parafian do jego nabycia!

Dziękuję p. Andrzejowi Pośpiechowi z Kluczborka – Quincy Digital Studio za skład graficzny i wydruk kalendarza.

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz