Godzina Łaski

We wtorek 8 grudnia w Kościele obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. O godz. 12.00 w naszym kościele zapraszam na GODZINĘ ŁASKI DLA ŚWIATAAdoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 13.00.

Szczególnie będziemy się modlić o ustanie pandemii, zdrowie i pokój serca w rodzinach całej parafii oraz ład społeczny w Polsce.

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz