Dzień Świętości Życia

W środę 25 marca obchodzimy w Kościele uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, to również Dzień Świętości ŻyciaDuchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej /Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo/ oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. Poprzedza ją przyrzeczenie, które składa się np. w swojej parafii. Można również podjąć duchową adopcję prywatnie.

Formuła przyrzeczenia

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony/a/ pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja, /imię i nazwisko/ postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca br. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca i według uznania podjąć postanowienie.

W naszej parafii od Roku Jubileuszowego 2000, kilkanaście osób każdego roku dobrowolnie podejmuje Duchową Adopcję.

W środę 25 marca Papież prosi wszystkich wierzących o modlitwę Anioł Pański o godz. 12.00 w intencji ustania epidemii, za chorych, służby medyczne i zmarłych oraz wraz z modlitwą:

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!

Z darem w modlitwie ks. Proboszcz