Boże Narodzenie

DRODZY PARAFIANIE I GOŚCIE!

POCHYLENI NAD TAJEMNICĄ BETLEJEMSKIEJ GROTY PRAGNĘ ZŁOŻYĆ WAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA: POKOJU SERCA, ZDROWIA I PRAWDZIWEJ RADOŚCI Z OKAZJI NARODZENIA NASZEGO ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA.

NIECH TAJEMNICA BOŻEJ MIŁOŚCI STANIE SIĘ UDZIAŁEM NAS WSZYSTKICH I UMOCNI NA NOWO NASZĄ WIARĘ, NADZIEJĘ I MIŁOŚĆ W NOWYM ROKU PAŃSKIM 2020.

NIECH CHRYSTUS NAM BŁOGOSŁAWI I STALE PRZEBYWA W NASZYCH RODZINACH I WSPÓLNOTACH, ABYŚMY NA MIARĘ NASZYCH SIŁ I MOŻLIWOŚCI STAWALI SIĘ PRAWDZIWYMI ŚWIADKAMI JEGO MIŁOŚCI.

Szczęść Wam Boże!

Ks. Adam Jankowski

Proboszcz