C + M + B 2020

Obchodzona 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana świętem Trzech Króli to jedno z najstarszych świąt w Kościele. „Mędrcy szukający Chrystusa pokazują nam, że człowiek w życiu potrzebuje czegoś więcej niż tylko zaspokojenia podstawowych potrzeb. Człowiek szuka Emmanuela, zapowiadanego przez proroka Izajasza, Boga z nami, Boga bliskiego, który zniża się do nas i staje jednym z nas” – zaznaczył bp Artur Miziński. Sekretarz Episkopatu Polski przypomniał, że dzisiejsza uroczystość niesie głębokie w treści przesłanie. Jest publiczną manifestacją zbawienia przyniesionego przez Jezusa, Króla wszystkich ludzi. Światło, które zabłysło w noc Bożego Narodzenia i rozświetliło grotę betlejemską, gdzie w milczącej adoracji trwali Maryja, Józef oraz pasterze, dzisiaj jaśnieje i objawia się wszystkim. Stwierdził: „Bóg rodzi się i jest dla wszystkich i wszystkim niesie miłość i pokój. Dlatego przeżywając Uroczystość Objawienia Pańskiego, powinniśmy stawać się świadkami Chrystusa i Jego miłosiernej miłości”. Uroczystość Objawienia Pańskiego to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. W czasie Mszy św. było błogosławieństwo kredy, kadzidła i mirry.

Z darem modlitwy – ks. proboszcz

Pokłon Trzech Mędrców